Recenzja gry Kyoto

Protokół klimatyczny z konferencji w Kioto z 1997 roku miał przyczynić się do redukcji emisji gazów powodujących efekt cieplarniany. W praktyce, po latach, podobno niewiele wynikło z podpisanych zobowiązań, ale z pewnością zwrócono uwagę świata na konieczność zapobiegania nadmiernemu ociepleniu klimatu i wypracowania wspólnego, sformalizowanego działania na rzecz ochrony środowiska. Dzisiaj gra dla wszystkich interesujących…
Czytaj dalej